RICOM└ & FILLS  S.A.  Instruments de m˙sica

Balmes, 426   -08022-   BARCELONA   Tels. 93 2117066-2117450

Gran Via de les Corts Catalanes, 571  -08011-    BARCELONA   Tels. 93 4515838-4515352

Entenša, 192-194   -08029-    BARCELONA   Tels. 93 4302869-4302912   Fax: 93 4392069

Sant Cugat, 125   -08201   SABADELL    Tel: 93 7255923